BICOL-MAN

"Be Cool Man"

Tag Archives: handiong

The Great Bicolano Epic of 3 Legendary Heroes


From | http://wowlegazpi.com/2009/09/24/ibalong-bicols-folk-epic-fragment/

A long, long time ago, there was a rich land called Ibalong. The hero Baltog, who came from Botavora of the brave clan of Lipod, came to this land when many monsters were still roaming in its very dark forests. He decideed to stay and was the first to cultivate its field and to plant them with gabi.

Then one night, a monstrous, wild boar known as Tandayag saw these field and destroyed the crops. Upon knowing this, Baltog decided to look for this boar with all his courage and patience. At last, as soon as he saw it, he fearlessly wrestled with it, with all his might. Baltog was unafraied. He was strong and brave. Though the Tandayag had very long fangs, he was able to pin down the monstrous, wild boar and break apart its very big jawbones. With this, Tandayag fell and died.

After this fight, Baltog went to his house in Tondol, carrying the Tandayag’s broken jawbones. Then, he hung it on a talisay tree in front of his house. Upon learning of the victory of their Chief Baltog, the people prepared a feast and celebrated. The very big jawbones of the dead boar became an attraction for everyone. Thus, came the tribes of Panikwason and Asog to marvel at it.

The second hero who came to the land of Ibalong was Handyong. Together with his men, he had to fight thousands of battles, and face many dangers to defeat the monsters. As warriors, they first fought the one-eyed monster with three necks in the land of Ponong. For ten months, they fought without rest. And they never stopped fighting until all these monsters were killed.

Handyong and his men made their next attack against the giant flying sharks called Triburon which had hardy flesh and sawlike teeth that could crush rocks. They continued fighting until the defeat of the last Triburon.

They tamed the wild carabaos. They even drove away the giant and very fierce Sarimao which had very sharp fingernails. And using their spears and arrows, they killed all the crocodiles which were as big as boats. With all these killings, the rivers and swamps of Ibalong turned red with blood. It was at this time that the savage monkeys became frightened and hid themselves.

Among the enemies of Handyong and his men, the serpent Oryol was the hardest to kill. Having a beautiful voice, Oryol could change its image to deceive its enemies. To capture it, Handyong tried different ways. But Oryol escaped every one of it and disappeared.

So, alone and unafraid, Handyong decided to look for Oryol in the heart of the forest. He followed the beautiful voice and was almost enchanted by it in his pursiut. Days and nights passed until Oryol came to admire Handyong’s bravery and gallantry. Then, the serpent helped the hero to conquer the monsters, thus restoring peace to the entire Ibalong.

In one of the areas of Ibalong called Ligmanan, Handyong built a town. Under his leadership and his laws, slaves and masters were treated equally. The people planted rice and because of their high regard of him, they named this rice after him. He built the first boat to ride the waves of Ibalong’s seas. Through his good example, his people became inspired and came up with their own inventions. There was Kimantong who made the plow, harrow, and other farming tools; Hablom who invented the first loom for weaving abaca clothes; Dinahong, an Agta, who created the stove, cooking pot, earthen jar, and other kitchen utensils; and Sural who brilliantly thought of the syllabary and started to write on a marble rock. This was a golden period in Ibalong.

Then suddenly, there came a big flood caused by Unos, with terrifying earthquakes. The volcanoes of Hantik, Kulasi and Isarog erupted. Rivers changed their direction and the sea waves rolled high. Destruction was everywhere. Soon, the earth parted, mountains sank, a lake was formed, and many towns in Ibalong were ruined.

Then, appeared the giant Rabot, half-man and half-beast, with awesome and terrifying powers.

People were asking who will fight against Rabot. So, Bantong, the third hero was called. He was a good friend of Handyong. He was ordered to kill the new monster in Ibalong. To do this, he took with him a thousand warriors to attack Rabot’s den. But using his wisdom against Rabot, he did not attack the giant right away. He first observed Rabot’s ways. Looking around the giant’s den, he discovered that there were many rocks surrounding it, and these were the people who were turned into rocks by Rabot.

Bantong also learned that Rabot loved to sleep during the day and stayed awake at night. So, he waited. When Rabot was already sleeping very soundly, Bantong came hear him. He cut the giant into two with his very sharp bolo and without any struggle, Rabot died, So, Ibalong was at peace once more.

Advertisements

Ibalon: Panahon Ng 3 Bayani Sa Bicol


From | http://www.elaput.org/almat14.htm

IBALON ang awit ng giting (epic) ng 3 bayani sa pakikibaka laban sa mga halimaw upang iligtas at tulungan ang mga tao nuong Unang Panahon ( prehistory). Nuong wala pang pangalan ang Bicol. Maaaring 3 o higit pang kasaysayan, naihatid itong halu-halong awit-giting (epic) sa kasalukuyan ng mga ‘Kadugnung,’ ang mang-aawit at makata na tanging naglalahad ng mga nakaraang pangyayari nuong hindi pa marunong sumulat ang mga Unang Tao (aborigines).

Ang 3 bayani – sina Baltog, Handyong at Bantong – ang sumabak, pumatay at nagpalayas sa mga hayop at halimaw na dating nagmalupit sa Bicol. Tulad ng 2 sawa (boa constrictor) – ang babaing Oryol at ang duling (bizco, cross-eyed ) na Sarimao. Ang dambuhalang baboy-damo (varraco salvaje, wild boar), si Tandayag. Ang halimaw na Buaya (crocodile). Si Buringkantada na iisa ang mata (cyclop). Si Angongoluod, ang bakulaw. Si Rabot na kalahating tao at kalahating hayop. Si Tambaluslos na may katawan ng kambing (cabrio, goat). Ang mga pating (triburones, sharks)…

Baltog

NAGLIPANA pa ang mga halimaw nuong unang pumasok si Baltog sa mayamang lupa ng Ibalon. Balot ng madilim at masukal na gubat ang buong puok nang nagsimula siya, ang kauna-unahang nagtanim at nagbahay duon. Sinasabi pa sa mga alamat na alaala pa ng mga matanda na si Baltog ang kauna-unahang tao na sumuong sa Ibalon.

Ipinanganak si Baltog sa Boltavara, sa magiting na angkan ng mga Lipod, at simula’t simula pa, may taglay na siyang hiwaga (encanto, magic):

Handiong

MAY kasamang pangkat ng mga mandirigma ang bayaning Handiong nang dumating sa Ibalon. Marami silang panganib na sinuong, at libu-libong ulit sila nakipag-digmaan upang magapi ang mga halimaw na dinatnan nila. Una nilang nakasagupa ang mga dambuhala (higantes, giants), tig-iisa lamang ang mga mata (cyclops, one-eyed ), sa lupain ng Ponon.

Nagtatag si Handiong ng isang nayon sa Isarog, at nagsimula ang panahon ng pag-unlad para sa mga tagaruon. Sa kanyang pasimuno, nagtanim ang mga tao ng uri na palay na tinawag nilang “handiong” bilang parangal sa kanya. Si Handiong ang gumawa ng unang bangkang pandagat (bote marinero, sea canoe) sa Ibalon. Dahil sa halimbawa niyang ito, nahikayat ang iba’t ibang tao duon na tumuklas (invent) din ng sari-saring kagamitan.

Isang lalaki, si Ginantong, ang tumuklas at gumawa ng layag (vela, sail) at ugit (timon, rudder) na gamit pangtulak at pang-asinta sa paglakbay ng bangkang tinuklas ni Handiong. Si Ginantong din ang tumuklas ng araro (arado, plow), parihuela (carrito, wheelbarrow) at iba pang kagamitan (utiles, tools) sa pagbubukid. Ang iba pang si Ginantong daw ang unang gumawa ay suklay ( peine, comb) at ganta, sukat ng bigas o palay na katumbas ng 3 sa 4 bahagi (3/4) ng isang kilo.

Iba pang lalaki, si Hablom, ang tumuklas sa “hubulan” (telar, loom, “habian” sa Tagalog) na gamit pa hanggang ngayon panghabi ng tela (cloth). Samantala, ang matalinong Sural daw ang tumuklas sa panitik (abecedario, alphabet) at unang sumulat sa puting bato. Maniwaring may paaralan daw siya dati sa isang bahagi ng Peñafrancia Avenue sa kasalukuyang lungsod ng Naga.

 

 

Bantong

MAHABANG panahon mapayapang umunlad ang Ibalon sa pamumuno ni Handiong subalit walang magandang palad (suerte, luck) na nagtatagal, at ang Bicol, mula pa nuong Unang Panahon ay lagi nang sinalanta by marahas na kalikasan. Sumapit ang panahon ng malaking baha ( flood ) na pinawalan sa lupa ni Unos (borrasca, storm).

Tapos, nagsimula ang sunud-sunod na lindol (terremoto, earthquakes), sinabayan pa ng pagsabog ng 3 bulkan – ang Hantik, ang Kolasi at ang Isarog. Bumaon ang lupa, pati mga bundok ay gumuho, at maraming nayon sa Ibalon ang nawasak. Napunit din ang lupa mula sa Kalabanga hanggang sa Ponon, sa Magarao, na tinatahak ngayon ng ilog Inarihan.

Sa lakas ng mga lindol, umangat ang Pasacao mula sa dagat, pati na ang pulo ng Kotmo na bahagi ng Pasacao. Sa Kotmo ang tahanan ng isang halimaw, si Rabot, ang dambuhala (gigante, giant) na may katawang kalahati ay tao, at kalahati ay hayop (half-man, half-beast). Mabagsik ang kanyang kapangyarihan.

Inutusan ni Handiong ang kanyang kaibigan, si Bantong, upang puksain si Rabot. Nagsama ng 1,000 mandirigma si Bantong subalit talino, at hindi lakas ng katawan, ang ginamit niya laban sa halimaw. Hindi nila sinugod agad ang lungga (guarida, den), kundi nagmanman muna upang maunawaan ang ugali ni Rabot. Nakita ni Bantong ang malalaking bato (piedras, rocks) na nakapaligid sa lungga – mga tao na ginawang bato ni Rabot.

Pagtagal, namalayan ni Bantong na madalas at mahimbing matulog ang halimaw. Kaya minsang tulog si Rabot, ginapang siya ni Bantong. Sinaksak ng bayani sa dibdib si Rabot at namatay ang halimaw.

Nagbalik ang katahimikan sa Ibalon.

Ibalong: Bicol’s Folk Epic-Fragment


From | http://wowlegazpi.com/2009/09/24/ibalong-bicols-folk-epic-fragment/

Ibalong, the sixty stanzas that remain of a full-length folk epic that is today little known even in Kabikolan itself, was presumably jotted down in its complete Bicol narrative by Fray Bernardino de Melendreras (1815-1867), a Franciscan missionary in Ginobatan, Albay, from a minstrel referred to in the epic as Kadungung and who could be the same wandering bard described years later by another Franciscan, Fray Jose Castaño (b. 1854), as “Homero de Ibalon.”

Put afterwards into Spanish by Melendreras in Ibal, a 400-page manuscript in verse on the ancient custom of the Indios of Albay, its sixty-stanza portion was later included in a treatise on the Bicol Region by Castaño in 1895 as un pequeño fragmento inedito en verso. But because no credit was given to Melendreras by Castaño in the work, students of the Ibalong have since presumed that it was recorded and translated by Castaño himself.

Until a copy of the Bicol original is found, it would seem that what is left of the Ibalong – at least its sixty stanzas – is only the text in Spanish.

Fragmentary that it is, but just like any epic, the Ibalong portrays deeds in heroic proportions. Its three culture heroes – Baltog, Handyong, and Bantong – share glory in freeing Old Bicol of predatory and foraging beasts, of the sarimao and other monsters.